« Wróć

KORONAWIRUS

Miło nam jest Państwa poinformować, iż Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu, 
po przerwie, wznawia swoją działalność od poniedziałku 8 czerwca 2020 roku.


  • Powracają spotkania grupy Aktywni 50+.
  • Pracownia Orange będzie czynna w godz. od 9.00 do 15.00.
  • Zapraszamy dzieci na zajęcia plastyczne!

Ze względu na to, że w sali musi być ograniczona ilość uczestników, prosimy, by chętne na zajęcia dzieci zgłaszały do GOK jaki dzień tygodnia będzie dla nich odpowiedni oraz w jakich godzinach chciałyby się spotykać.  Po zebraniu informacji, prowadzący zajęcia uruchomi grupy uczestników.

  • Osoby korzystające z oferty GOK oraz pracownicy zobowiązani są do noszenia osłony nosa i ust.
  • Uczestnicy zajęć po wejściu do budynku dezynfekują dłonie w wyznaczonym miejscu.
  • W zajęciach, na danej sali, uczestniczy ograniczona liczba osób.
  • Pomieszczenia będą wietrzone co godzinę oraz dezynfekowane po każdej grupie.
  • Wewnątrz budynku zamieszczone będą instrukcje dotyczące mycia rąk, dezynfekcji rąk.