« Wróć

Orkiestra Dęta


HISTORIA:

Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu powstała w lutym 1983 roku. Jej głównym inicjatorem i założycielem, podobnie jak w przypadku kapeli ludowej, był dyrektor Domu Kultury w Grabowcu, Mieczysław Kulik.

Na kapelmistrza wybrano byłego członka przedwojennej strażackiej orkiestry dętej z Grabowca – Bronisława Pyskę (wśród członków nazywany był „Pestka”), mieszkańca oddalonej o kilkanaście kilometrów od Grabowca miejscowości w gminie Skierbieszów – Osiczyny. Początkowo muzycy wraz z dyrektorem GOK-u jeździli po wioskach i wyszukiwali stare, zużyte instrumenty, odkupując je od właścicieli, by poddawać je renowacji w zakładzie naprawy instrumentów w Lublinie.
Orkiestra, od początku aż po czasy współczesne, była finansowana przez Urząd Gminy, który przeznaczał na ten cel pewną kwotę, z której wypłacane były diety członkom zespołu i zwracane ewentualne koszty podróży. Według zapisków Mieczysława Kulika pierwszy skład orkiestry przedstawiał się następująco: Leon Być (bas Es), Janusz Dudziej (bęben), Zdzisław Hawro (alt Es), Roman Kołodziej (kornet), Ryszard Kowalczuk (alt Es), Stanisław Matwiejczuk (tenor II), Kazimierz Medak (kornet), Marian Niedźwiedź (baryton), Bolesław Panas (klarnet), Krzysztof Ryńko (kornet), Wacław Ryńko (tenor I), Zdzisław Skórzewski (kornet) i Henryk Wójciuk (puzon).  

Od początku lat dziewięćdziesiątych na stałe do kalendarza imprez grabowieckiej orkiestry wpisały się: rocznica wysiedleń na terenie Gminy Grabowiec (luty), rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody przy pomniku ku czci pomordowanych przez Armię Czerwoną, 1 listopada oraz obchody Odzyskania Niepodległości (11 listopada).
W repertuarze orkiestry do roku 1985 znalazły się następujące utwory: Międzynarodówka, Hymn narodowy, marsze – Witaj Polsko, Półtawa, Rezerwista, Ojczyzna, Baron, Wszystko dla Ojczyzny, Warszawianka, walce – Wspomnienie, Zwycięstwo, Niezapominajka, Pożegnanie, Miłość zasmucona, Złudzenie, Syreny, tanga – Wrócisz, Przyjdź do mnie jutro poza tym kolędy i marsze żałobne (niewymienione z tytułu). 

Repertuar orkiestry przedstawia się następująco: Hymn Narodowy, marsze – Brygada, Witaj Polsko, Kawalerzy, Nad Labem, Marsz Powitalny, Pochód, Wesoły Pochód, Na straży, Strzelcy maszerują; utwory taneczne – Polka Amsee, polka Starzy Przyjaciele, walc W niewoli (koncertowy), walc Nad brzegiem Wisły oraz Polonez Strażacki.
Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu może się pochwalić prawie 30-letnim, nieprzerwanym stażem w działalności artystycznej. Jest jedynym tego typu zespołem w promieniu kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu kilometrów od Grabowca. 

CZŁONKOWIE ORKIESTRY (2019r.):

 • Chwała Antoni – saksofon attowy, werbel, Uchanie
 • Derkacz Edward – saksofon, tenor, saks altowy, klarnet, Zamość
 • Dudzie Janusz – bęben, Tuczępy
 • Hrycaj Roman – trąbka, Żuków
 • Kaproń Adrian – trąbka, Kraśniczyn
 • Kowalczuk Ryszard – alt es, Grabowiec 
 • Moskwa Łukasz – tenor, Majdan Tuczępski
 • Ostrowski Marian – tuba, akordeon, Majdan Wielki
 • Romaniuk Łukasz – tenor, Kraśniczyn
 • Romaniuk Marcin – trąbka, Kraśniczyn
 • Ryńko Grzegorz – baryton, trąbka, Majdan Wielki
 • Szałaj Grzegorz – saksofon tenorowy, Kraśniczyn
 • Szarzyński Stanisław – tenor, Majdan Skierbieszowski
 • Świca Krzysztof (kapelmistrz) – trąbka, saksofon, tenor, baryton, akordeon, skrzypce, perkusja, klarnet

Orkiestra Dęta w podanym składzie działała do końca 2019 roku. Wraz z początkiem 2020 orkiestra odmłodziła swój skład a funkcję kapelmistrza objął pan Tomasz Mazurek. Aktualnie muzycy ćwiczą raz w tygodniu i przygotowują nowy repertuar na kolejny sezon.