« Wróć

Projekty

W miesiącu maju 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu zrealizował projekt pt.: „Zakup sceny z zadaszeniem na potrzeby organizacji imprez plenerowych na terenie gminy Grabowiec”. Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, osi 4 „Leader” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu Małych Projektów. Wysokość dofinansowania z UE – 80% kosztów kwalifikowalnych. 
W ramach realizacji w/w projektu została zakupiona scena, która ma być wykorzystywana do organizacji imprez o różnym charakterze na terenie gminy Grabowiec. Organizatorami imprez z wykorzystaniem sceny zakupionej w ramach projektu będzie zarówno Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu jak i inne podmioty działające na terenie gminy Grabowiec.Liczba wyświetleń galerii: 1790