« Wróć

ZADUSZKI POETYCKIE

„Zaduszki poetyckie” w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu odbyły się już po raz VII. Przy delikatnych płomykach świec i nastrojowej scenerii, o godz. 16.00, w minioną środę – 25 listopada powitała przybyłych pani Teresa Goździejewska, nauczycielka języka polskiego, autorka scenariusza i pomysłodawczyni Zaduszek. Obecni byli, ksiądz proboszcz Zygmunt Żółkiewski, wójt gminy Grabowiec, pan Waldemar Greniuk, wójt poprzedniej kadencji pan Tadeusz Goździejewski, dyrekcja Zespołu Szkół - panie Elżbieta Widyma i Barbara Fik, nauczyciele, młodzież a także bliscy i znajomi pani dr Boczkowskiej. W tym roku poświęcone były pamięci pani dr Reginy Boczkowskiej, która zmarła 12 listopada mając 94 lata. Była osobą bardzo zasłużoną, zarówno dla Służby Zdrowia jak i Ojczyzny czemu dała wyraz uczestnicząc w ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Jej troska o zdrowie społeczeństwa zaowocowała wybudowaniem w czynie społecznym budynku Ośrodka Zdrowia, który służy mieszkańcom gminy Grabowiec do dnia dzisiejszego. 

Listopad w naszej, polskiej kulturze i tradycji to czas zadumy, pochylenie się nad TYMI KTÓRZY ODESZLI. Duchowe wrażenia tego spotkania zaduszkowego dopełniły wzruszające wiersze i oprawa muzyczna, którą przygotował pan Karol Chilewicz. Pomysł i realizacja scenografii Katarzyna Sawicka - instruktor plastyki GOK.

K. Sawicka


GALERIA ZDJĘĆ