« Wróć

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowali zabawę z Mikołaje, która odbyła się w ostatnią sobotę – 6 lutego b.r. Dzieci otrzymały upominki – przybory szkolne, które sfinansowała komisja i częściowo GOK. W czasie imprezy, w której wzięło udział 80 dzieci odbył się także słodki poczęstunek

K. Sawicka