« Wróć

KONFERENCJA NA RZECZ REFORM

Przez dwa dni tj. 10 (sobota) i 11 (niedziela) września gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury przedstawicieli Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych (skrót KoRReUs). Konfederacja, jak czytamy na stronie internetowej „jest mało sformalizowanym środowiskiem społecznie pracujących patriotów i myślicieli, którzy czują się gospodarzami odpowiedzialnymi za naszą ojczyznę. Pan Józef Kamycki zauważa, że „kwestie przez nich poruszane do łatwych nie należą, ale jeśli mamy dla Polski i Polaków zrobić coś dobrego, to przede wszystkim powinniśmy zabierać się za rzeczy trudne”.

Spotkanie w Grabowcu zatytułowano: „W obronie polskiej ziemi, zasobów i gospodarki”. Sądzono, że mieszkańcy gminy Grabowiec zainteresują się nową formą współpracy sieciowej rolników, przetwórców i handlowców (wielostronne umowy wspólnie kontrolowane). Goście nasi mieli nadzieję na spotkanie z niezwykłymi ludźmi, „Mieszkańcy Żurawlowa chylę przed Wami czoła za to, że w złote góry przestaliście wierzyć i to jest, Wasze największe zwycięstwo... Podzielcie się z nami Waszą mądrością, uporem, organizacją i konsekwencją”.

E. Nowak