« Wróć

ŚWIĘTA MAJOWE

1 MAJA

Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone jest od 1890r. Święto upamiętnia strajk robotników w Chicago 1 maja 1886 roku, który został brutalnie stłumiony przez policję.

Geneza święta jest przede wszystkim związana z walką o godziwe warunki pracy i płacy. Święto Pracy wprowadziła w 1889 roku na kongresie w Paryżu II Międzynarodówka Socjalistyczna. Pierwsze obchody Święta Pracy w wielu krajach, w tym również na terenie Polski, odbyły się już w 1890 roku. Obchody były organizowane zarówno przez lokalne związki zawodowe, jak i przez partie polityczne, które wpisały do swoich programów prawa pracownicze. Na ziemiach polskich przodowała w tym Polska Partia Socjalistyczna Józefa Piłsudskiego, zaś po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku - Związek Zawodowy Polski.
Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, święto 1 maja było obchodzone bardzo uroczyście. Tego dnia odbywały się pochody, wiece i zgromadzenia.
Obecnie w Polsce 1 maja jest dniem wolnym od pracy.

W Kościele rzymskokatolickim dzień 1 maja jest obchodzony jako święto Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących.


2 MAJA


Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Święto zostało wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r.

Data obchodzenia święta ma swoje uzasadnienie historyczne. 2 maja 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, polscy żołnierze przyczynili się do zakończenia II wojny światowej oraz działań zbrojnych w Europie. Dodatkowo w czasach PRL drugiego maja obywatele mieli nakaz zdejmowania biało-czerwonych flag, tak aby nie były one widoczne podczas nieuznawanego przez władze komunistyczne święta 3 maja.

Wywieszając flagę Polacy z dumą przekazują, że kochają ojczyznę, święto sprzyja popularyzowaniu wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych, o godle, barwach i hymnie RP.

2 maja jest obchodzony też jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.


3 MAJA

229 lat temu, w 1791r., Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.

Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami, dzięki czemu miały zostać złagodzone nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Konstytucja wprowadziła także podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

3 maja wypada także święto kościelne, a dokładniej święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które obchodzone jest od 1920 roku. Ma ono upamiętniać złożone przez Jana Kazimierza śluby lwowskie, podczas których powierzył Polskę pod opiekę Maryi.

Opracowała: Natalia Wiśniewska-Saluk


ZDJĘCIA ARCHIWALNE:

Liczba wyświetleń galerii: 439

Dodany 29.04.2020