« Wróć

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE

W Święto Matki Boskiej Zielnej-15 sierpnia, odbyły się dożynki gminno-parafialne 2020 w Grabowcu. Ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne, organizatorzy zrezygnowali z tradycyjnego festynu. Korowód z wieńcami dożynkowymi, prowadzony przez Orkiestrę Dętą GOK przeszedł na plac przykościelny, gdzie celebrowana była Msza Święta Dziękczynna za udane zbiory. Starostowie tegorocznych dożynek to pani Agnieszka Dobaczyńska z Siedliska i pan Robert Organista z Dańczypola.

Wieńce przygotowali mieszkańcy Grabowca, Bereścia, Ornatowic, Siedliska, Skibic i Wólki Tuczępskiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Grabowca Góry, Skomoroch Małych i Żurawlowa. Dziękujemy wszystkim delegacjom za udział w tegorocznych dożynkach oraz podtrzymywanie tradycji związanych z polską wsią.

Katarzyna Kasprowicz-Motowidło


STAROSTOWIE:

Dobaczyńska Agnieszka – 41  lat

Rolnik posiada wykształcenie średnie  nierolnicze i doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, które prowadzi wraz z mężem Krzysztofem od 2002 roku.Gospodarstwo rolne położone jest w miejscowości Siedlisko o powierzchni 16,50 ha gruntów rolnych, w tym 10,50 ha gruntów własnych oraz 6,00 ha gruntów dzierżawionych. Gospodarstwo jest wyposażone w komplet budynków gospodarczych (obora, stodoła, garaż,  gospodarczy), ciągniki rolnicze, kombajn zbożowy i podstawowy sprzęt do uprawy i ochrony roślin. Gospodarstwo jest w pełni zmodernizowane. W gospodarstwie prowadzona jest zarówno  produkcja roślinna (pszenica, rzepak, burak cukrowy)  jak i zwierzęca (hodowla bydła opasowego). Gospodarstwo korzysta z funduszy strukturalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  20014-2020 (dopłaty obszarowe). Wprowadza innowacje w produkcji roślinnej , spełniając standardy unijne oraz zasady wzajemnej zgodności.

Robert Organista – 41  lat

Rolnik posiada wykształcenie średnie  nierolnicze i doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, które prowadzi od 2005 roku. Gospodarstwo rolne położone jest w miejscowości Dańczypol  o powierzchni 28,50 ha gruntów rolnych, w tym 25,50 ha gruntów własnych i 3,00 ha gruntów dzierżawionych. Gospodarstwo jest wyposażone w komplet budynków gospodarczych (obora, stodoła, garaż), ciągnik rolniczy, kombajn zbożowy  oraz podstawowy sprzęt do uprawy i ochrony roślin. Gospodarstwo jest w pełni zmodernizowane. W gospodarstwie prowadzona jest zarówno  produkcja roślinna (pszenica, jęczmień, rzepak)  jak i zwierzęca (hodowla bydła opasowego). Gospodarstwo  korzysta z funduszy strukturalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  20014-2020 (dopłaty obszarowe). Wprowadza innowacje w produkcji roślinnej , spełniając standardy unijne oraz zasady wzajemnej zgodności.

charakterystykę starostów opracowała: Ewa Pijajko


GALERIA:

Liczba wyświetleń galerii: 1106

Dodany 16.08.2020