« Wróć

ZWIERZĘTA CHRONIONE - MYŚLIWI DLA BIORÓŻNORODNOŚCI

Pod koniec października w okolicach sołectwa Grabowczyk oraz Skomorochy Małe, Myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego - okręg w Zamościu wypuścili na wolność bażanty wyhodowane w ośrodkach hodowli zwierząt Polskiego Związku Łowieckiego.

Takie akcje przeprowadzane są systematycznie. Poza bażantami wypuścili też kuropatwy m.in. dlatego, że spada liczebność tych ptaków. Ma to związek z bardzo silnymi zmianami środowiskowymi, chemizacją rolnictwa, a także wzrostem kultury rolnej. Liczba wyświetleń galerii: 339

Dodany 26.10.2020